by Agar

     

Zenon 2: Megablast

Xenon 2 meets Zeno's Achilles paradox.